Thứ tư, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Krông Pắc tập trung thực hiện CCHC, xây dựng CHính quyền điện tử

Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
ipv6 ready