Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Cập nhật lúc: 23/08/2023

Đảng ủy xã Krông Búk tổ chức hội nghị sinh hoạt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 02/08/2023, Đảng ủy xã Krông Búk tổ chức hội nghị sinh hoạt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và giao ban công tác Đảng thường kỳ theo Quy chế.

Đồng chí Nguyễn Hải Sâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Búk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị sinh hoạt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể, toàn thể cán bộ xã, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia đông đủ.

NQ 1

Đ/c Nguyễn Hải Sâm- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Krông Búk triển khai nội dung

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Sâm- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Krông Búk triển khai nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Hướng dẫn số 46-HD/HU ngày 19/06/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pắc về tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm.

NQ3

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thỏa Hợp - Phó Bí thư Đảng ủy xã Krông Búk triển khải Chỉ thị số 31 -CT/Hu, ngày 11/07/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

NQ2

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai các nội dung liên quan đến Nghị quyết về nhiệm vụ tháng 8/2023 của Đảng bộ xã.

Hội nghị sinh hoạt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, chuyển biến sâu sắc, tích cực trong toàn Đảng bộ, đưa nội dung tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận và thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh PCTNTC. 

Người viết: Lý Văn Huấn - VPĐU

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ