Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024
Cập nhật lúc: 27/03/2024

Hiệu quả từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Krông Păc trong việc phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Krông Buk

         Trong thời gian qua các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Krông Buk đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

nông dân 2

Ông: Huỳnh Đức Mười - Giám đốc NGCSXH và ông Phạm Văn Vũ - Tổ trưởng tổ tín dụng NHCSXH huyện thăm mô hình trồng cây ăn trái tại thôn 17 xã Krông Buk

         Thông qua các nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Krông Pắc, Hội Nông dân xã đã hướng cho các hộ vay thực hiện nhiều mô hình để phát triển kinh tế, qua đó đã thành lập được 03 tổ hợp tác tại cơ sở như: tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, tổ hợp tác nông nghiệp, tổ hợp tác nuôi dê sinh sản. Điển hình như các mô hình tại thôn 4, thôn 7, thôn 9.

nông dân 5Mô hình nuôi bò sinh sản của hộ ông Phạm Hồng Thái - Hội viên Hội nông dân Thôn 7

nông dân 6

Mô hình nuôi Dê sinh sản của hộ ông Lê Xuân Sáng - hội viên nông dân Thôn 14

         Nhằm góp phần nâng cao đời sống hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, trong thời gian tới Hội Nông dân xã Krông Buk tiếp tục phối hợp tốt với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến hội viên, nông dân; nắm chắc tình hình hoạt động của Tổ TK&VV, củng cố kịp thời Tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhắc nhở các tổ thực hiện tốt qui chế hoạt động, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại xã hàng tháng.

         Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch đề ra, tham gia chứng kiến các phiên giao dịch và giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ theo quy định. Thường xuyên đôn đốc các tổ thu hồi nợ lãi tồn đọng, xử lý nợ quá hạn, nợ xấu để góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tại địa phương. Tham gia bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp nghề, lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên nông dân, các thành viên vay vốn để ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Quang Hợp: CT - Hội Nông dân xã

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready