Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Cập nhật lúc: 12/05/2023

Ủy ban nhân dân xã Krông Buk ra mắt Mô hình "Không chờ, Không giấy hẹn"

Thực hiện Chương trình Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2012 - 2030; Hôm nay ngày 12/05/2023 tại Ủy ban nhân dân xã Krông Buk đã tổ chức Hội nghị ra mắt Mô hình "Không chờ, Không giấy hẹn". Bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/05/2023.

Mô hình xếp Sâm

Đồng chí Nguyễn Hải Sâm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

Về dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hải Sâm - Bí thư-Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Trần Thỏa hơp - PBT Thường trưc Đảng ủy xã; Đồng chí Nguyễn Bình Luận - PBT-Chủ tich HĐND xã; về dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực HĐND-UBND-UBNMTTQVN xã cùng các ban ngành đoàn thể của xã và đăc biệt là sự có mặt của các đồng chí là bí thư chi bộ, các đồng chí là thôn, buôn trưởng và gần 100 hộ dân  cũng về dự.

Mô hình toàn cảnh

Toàn cảnh hội nghị 

Mô hình nghĩa

Đồng chí Nguyễn Quang Tri Công chức Tư pháp-Hộ tịch thông qua Mô hình "Không chờ, Không giấy hẹn"

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Tri Công chức Tư pháp-Hộ tịch thay măt cho tổ CCHC của xã thông qua mô hình giải quyết thủ tục hành chính "Không chờ, không giấy hẹn". Nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, quá hạn trong giải quyết TTHC. công chức tại bộ phận một cửa không có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Mô hình xếp Hợp

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thỏa Hợp PBT thường trực thay mặt Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thỏa Hợp PBT thường trực thay mặt Đảng ủy xã đánh giá mô hình mới trong cải cách hành chính đó là mô hình "Không chờ, Không giấy hẹn" tại xã nhằm mục đích là phục vụ người dân tốt nhất, thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất. Để thực hiện được mục đích, yêu cầu, nội dung  của mô hình đồng chỉ còn chỉ ra một số nội dung sau;

Thứ nhất. Để thực hiện hiệu quả mô hình CCHC "Không chờ, Không giấy hẹn" thì vấn đề đầu tiên cần đề cập đó là con người.

Thứ hai: UBND cần đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính.

Thứ ba, Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cải cách hành chính tập trung vào 5 nội dung của mô hình để nhân dân toàn xã biết thực hiện. 

Thư tư: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá chất lượng của mô hình, điều chỉnh các nội dung phát sinh trong qúa trình thực hiện đồng thời xủ lý các trường hợp không chấp hành, gây khó khăn cho người dân, danh nghiệp trong thực hiện CCHC.

Thứ năm; Định kỳ sơ tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình, kịp thời khen thưởng nhuãng tập thể cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, mô hình.

Mô hình Sâm

Đồng chí Nguyễn Hải Sâm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã kết luận Hội nghị

Sau khi được nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị. Và để thực hiện mô hình "Không chờ, Không giấy hẹn" Đồng chí Nguyễn Hải Sâm thay mặt cho UBND xã có một số kết luân sau; 1. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân được biết về mô hình; 2. Cán bộ thực hiện công tác CCHC phải nêu cáo ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; 3. Hàng tháng, quý, 6 tháng và năm phải có sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện mô hình; 4. Tiếp tục nghiên cứu để tham mưu những mô hình mới; 5. Tham mưu cho UBND xã nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là hê thống máy tính và mạng Internet.

Mô hình

Mô hình thủ tục hình chính "Không chờ, Không giấy hẹn"

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với không khí hết sức sôi nổi, đúng theo kế hoạch của UBND xã đã đề ra.

 

Người viết tin: Mạnh Quân CC VHXH xã

 

 

 

 

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ